CAM KẾT ĐẢM BẢO QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG

Cám ơn bạn đã sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo mọi quyền riêng tư của người dùng với những nội dung cụ thể sau đây:

  • Mọi thông tin của người dùng đưa vào ứng dụng (nếu có) chỉ được lưu lại trên máy của người sử dụng giúp mang lại thuận lợi trong quá trình sử dụng ứng dụng và không được chuyển ra bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Không sử dụng thông tin của người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
  • Không thu thập thông tin hay giám sát hành vi của người sử dụng.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề đảm bảo quyền riêng tư của người dùng trong ứng dụng của chúng tôi hãy liên hệ với chúng tôi qua email: lichvansu@mobilenext.net